DA

          Because everyone deserves

                equal opportunities

__________________________

        Moja - Stitch for education

Foreningen har til formål at fremme den generelle samfundsforståelse for menstruation og de problemer, det giver især teenpiger i den 3. verden. Vi arbejder på at højne selvværdet for menstruerende skolepiger i Kenya ved at sy og donere genanvendelige bind, tale og berøre alle de tabubelagte emner, som ingen andre underviser dem i, såsom sexualundervisning, AIDS/HIV, FGM (kvindelig omskæring), og hvordan man undgår teenagegraviditeter, således at pigerne forbliver i skolen og kan færdiggøre deres uddannelse.


Vi arbejder med 6 af FN's verdensmål frem mod 2030, herunder; Afskaf fattigdom, Sundhed og trivsel, Kvalitetsuddannelse, Ligestilling mellem kønnene, Ansvarlig forbrug og produktion og ikke mindst Partnerskab for handling.

 

Som kvinde i den vestlige verden oplever vi fleste nok menstruation som et stort irritationsmoment, men sjældent en forhindring for at gå i skole og få en uddannelse. At forstille sig at vokse op i en verden, hvor menstruation er et tabu ingen taler om, og det samtidigt får pigerne til at føle skam og ydmygelse, får de fleste af os til at gå i forsvarsposition.

 

Det har resulteret i stor opbakning til projektet med et ønske om at hjælpe med at sy bind fra syglade kvinder fra alle egne af Danmark.
Vi håber med foreningen, at få mange flere til at hjælpe os, så vi kan hjælpe endnu flere piger i Kenya til et lettere liv og en uddannelse.

 

Du kan læse meget mere om vores projekterne her på siden.

 

Har du også fået lyst til at være med til at gøre en forskel,
kan du melde dig ind i foreningen enten som:

 

1.    Symedlem, meld dig ind i vores facebookgruppe og få råd og vejledning til at sy bind.
      Det er gratis, og du bestemmer selv, hvor mange bind du vil sy og donere.

2.   Bliv medlem, du kan vælge mellem flere forskellige medlemskaber


Hvis du også har fået lyst til og at rejse ud som frivillig, har du her muligheden
for at rejse til Kenya og lave frivilligt arbejde for Moja!


      

 

                                               

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                         

 

IMG_20191114_022952_307
DSC02364
73066244_434701780515939_5178622667867029504_n (1)
72607283_429608211025296_8494196008580808704_o (1)
55759920_325437081442410_8005077449215836160_n
72893707_429608724358578_3490918898151194624_o
91717633_541441153175334_7018397163516329984_n (1)
73515587_434701503849300_3679464019665616896_n
239823783_378453820403635_1369598085577512915_n

Vores projekter

____________

Genanvendelige bind

Der er i øjeblikket mere en 500 kvinder der hjælper med at sy genanvende-lige stofbind, som bliver doneret til skolepigerne i Kenya.

De bidrager med både materiale og tid og uden dem, ville dette projekt ikke være muligt. 

I slummen lever de fleste for under 1 dollar om dagen, så når en pige menstruerer, er der ikke råd til bind. Derfor er de fleste nødt til at finde gamle tæpper og stofrester, som de kan bruge. Nogen er heldige at få doneret en pakke bind med 10 stk., der så skal holde under hele men-struationen. De har derfor ofte et bind på hele dagen, så det begynder at lugte. Derfor kan drengene "lugte", når pigerne har deres menstuation, og driller og håner dem, så mange vælger at blive hjemme fra skole eller helt dropper ud.

Så elsker du at sy og har lyst til at gøre en forskel for piger i den  3. verden, så meld dig ind i vores sygruppe på Facebook. Her kan du finde mønstre og få gode idéer. Du behøver ingen erfaring, da øvelse hurtigt gør mester, og ellers er der altid hjælp at hente i gruppen. Vi har også brug for folk, der klipper bindene til vores sydage og på selve sydagen til at samle og sætte trykknapper i.

 

 

 

Menstruationscup

__________

Selv om vi hovedsagelig syr og donerer bind, tror vi også på, at en anden løsning for de unge kvinder i Kenya og alle andre afrikanske lande er at få adgang til en menstruations-cup. Desværre er prisen på en cup så høj, at det er et uopnåeligt ønske for hovedparten af kvinderne i Afrika.  Moja har nu fundet en løsning uden dyre mellemmænd, der skal tjene på disse fattige kvinder. Vi har fundet en producent, der kan levere en billig og sikker cup, direkte til os. Vi har allerede succesfuldt, doneret over 2000 af disse cup'er til skolepiger og unge mødre, både i slummen og i afsidesliggende landsbyer. Det lyder måske ikke af så meget, men for disse kvinder har det gjort en verden til forskel. 

Vi har formået at finde løsninger på alle de udfordringer, som kvinderne er stødt på i brugen af cup'erne. Såsom ordentlige toilet-forhold og manglende vand og gryder til at rengøre dem i. Vi følger altid op og har en kontaktperson, der er rutineret i brugen, og som pigerne kan søge råd og vejledning hos. Hvis du har lyst til at være med til at hjæle endnu flere piger med en menstruationscup, kan du melde dig ind og donere en cup hver måned.


Sexualundervisning

____________

Når vi donerer bind og menstrua-tionscup'er til skolepigerne, følger vi altid op med sexualundervisning, også til drengene, som har et lige så stort behov for viden, om beskyttelse, ligestilling og vold-tægtsstatistikker. Dette er med til at beskytte pigerne. Når der er mulighed for det, uddeler vi også kondomer, da størsteparten af alle nye tilfælde af  AIDS/HIV er unge piger. Desværre er det ofte umuligt for drengene at få fat i kondomer, da klinikker rundt omkring i Kenya, ofte nægter at udlevere de gratis kondommer til unge drenge, måske i den tro, at de så ikke vil dyrke sex?

I Kenya er alt tabu, og ingen for-tæller børnene om anatomi, sex eller menstruation.

Når en pige får sin menstruation første gang, tror hun derfor ofte, at hun er syg eller ligefrem døende. Vi lærer pigerne om hygiejne, deres cyklus, om hvordan man bliver gravid, og hvordan man undgår det. Vi prædiker ikke ”ingen sex før ægteskab”, da det tydeligvis ikke virker.

Vi fortæller dem om deres rettig-heder, og hvor de skal henvende sig, hvis de har været udsat for vold-tægt, da 33% af pigerne i Kenya, vil opleve en voldtægt  inden de er fyldt 18 år. Det er foruroligende tal og meget bekymrende at kvinders rettigheder er ikke-eksisterende i mange afrikanske lande.


____________

FGM/CUT

Kvindelig omskæring (FGM) er en praksis, der udøves i mange afrikanske lande. Man skærer i hele eller dele af det kvindelige køns-organ. Det er et udbredt ritual for overgangen fra barn til kvinde, som mere end 200 mio kvinder verden over udsættes for. I Kenya blev FGM ulovligt i 2011, men mange af de små stammer udøver stadig ritualet.
Stammesamfundene ligger langt fra anden befolkning og storbyer, og hverdagen er drevet af den indi-viduelle kultur. På grund af illegaliseringen har de ikke adgang til hospitaler og sterile redskaber, hvorfor ritualet udføres under dår-lige, uhygiejniske vilkår. Det foregår helt uden bedøvelse eller smerte-stillende midler og mange forbløder under proceduren.
FGM er et ritual hvor sundhed, med-menneskelighed og alvorlige konse-kvenser af selve omskæringen over-skygges til fordel for kulturen. Kvinder lider og får svære senfølger af omskæringen - alt fra kroniske smerter, blodforgiftning, besvær med at føde der kan lede til dødfødte børn, vandladningsbesvær og meget mere. Mere end 40% af kvinder over 45 år er omskåret i Kenya. 
Vores ambition er at nå ud til disse områder for at udbrede viden, der kan gøre en forskel. Det er et svært og tidskrævende projekt, der kræver tæt samarbejde med de lokale, fordi hver stamme har deres eget sprog og egen kultur, vi skal sætte os ind i forud for undervisningen.

FÆLLES SY DAG I MOJA


Sexualundervisning og donation af bind og menstruationscup'er i Mathara slum i Nairobi

At hjælpe én person ændrer måske ikke hele verden, men det ændrer verden for den ene person.